1. Wprowadzenie

W związku z obowiązywaniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), a także ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o sposobach, celach i podstawach przetwarzania Państwa danych osobowych.

 1. Informacje o Administratorze

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Zaród, zamieszkały pod adresem ul. Strzałkowskiego 2B, 33-100 Tarnów, dalej zwany „Administratorem”. Można się z nami skontaktować pisząc na adres mailowy godzinyrozwoju@gmail.com lub listownie na ww. adres.

 1. Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego pytania, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Ponadto, Państwa dane możemy przetwarzać, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z nami umowy lub w celu podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Podanie przez Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie adresu mailowego oraz telefonu kontaktowego w celu przedstawienia oferty, stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 1. Odbiorcy danych

Państwa dane będą udostępniane upoważnionym wspópracownikom Administratora.

 1. Okres przetwarzania danych

Dane podane w formularzu kontaktowym będą przez nas przetwarzane maksymalnie do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania.

Dane przetwarzane w celu wykonania umowy lub w celu podjęcia działań przed jej zawarciem, będą przetwarzane do końca trwania umowy oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń którejkolwiek ze stron.

 1. Prawa osób, których dane są przetwarzane

Przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,

a także w przypadku danych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (formularz kontaktowy) – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz w przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania umowy lub w celu podjęcia działań przed jej zawarciem – prawo do przenoszenia danych osobowych.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 1. Cookies 

6.1. Cookies tj. ciasteczka są to niewielkie informacje tekstowe, które wysyłane są przez serwer WWW i zapisywane są po stronie użytkownika np. na dysku twardym. Domyślne parametry cookies pozwalają na odczytanie zawartych w nich informacji wyłącznie serwerowi, które je utworzył. Cookies są najczęściej stosowane w przypadku stron wymagających logowania, do monitorowania aktywności odwiedzających stronę, liczników, sond oraz reklam.

Stosujemy następujące rodzaje plików cookies: 
a) sesyjne,
b) stałe,
c) zewnętrzne.

Ad. A) Sesyjne pliki cookies są przechowywane tymczasowo, a ich usunięcie dokonywane jest automatycznie po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej. 

Ad B) Stałe pliki cookies pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez użytkownika na jego urządzeniu końcowym.

Ad C) Zewnętrzne pliki cookies są to pliki cookies wykorzystywane przez podmioty z nami współpracujące np. Facebook, Google, Google Analytics w celu prowadzenie statystyk i analizy zachowań w sieci oraz poznania preferencji konsumenckich. Pełne informacje na temat polityk ochrony prywatności znajdują się na stronach poszczególnych produktów.

 1. a) https://policies.google.com/privacy?hl=pl 
 2. b) https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

6.2. Wykorzystujemy pliki cookies w następujących kategoriach: 

 1. niezbędne, 
 2. ustawienia, 
 3. statystyka,
 4. marketing, 
 5. inne.

Niektóre pliki cookies są niezbędne do działania strony internetowej. Podstawą prawną do używania niezbędnych plików cookies jest prawnie uzasadniony interes administratora tj. prawo do prowadzenia strony internetowej wspierającej naszą działalność oraz konieczność zachowania jej bezpieczeństwa.

W pozostałych przypadkach, prosimy Państwa o wyrażenie zgody na instalację plików cookies przy pierwszym wejściu na naszą stronę internetową, a zatem podstawą prawną do ich używania jest zgoda użytkownika.

6.3 W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Poniżej wskazujemy linki do zmiany ustawień dla poszczególnych przeglądarek:

 • Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl 
 • Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek&redirectlocale=pl 
 • Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d 
 • Opera – https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies 
 • Safari – https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
 1. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności i Cookies 

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki, jeżeli okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na nowe przepisy prawa lub nowe wytyczne organu nadzorczego. 

 1. Pozostałe informacje

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do tego, aby udzielić odpowiedzi na zadane przez Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego pytania lub niezbędne do wykonania umowy.

Wobec Państwa danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie będą podlegały profilowaniu.