Instrukcja użytkowania

 Zamieszczone poniżej wideotutoriale zawierają instrukcje użytkowania kursu.

EduEnglish WINdow Opener - Instrukcja obsługi:

Nawigacja w kursie

EduEnglish WINdow Opener - Instrukcja obsługi:

Obsługa elementów interaktywnych

EduEnglish WINdow Opener - Instrukcja obsługi:

Import plików SCORM do MOODLE

logotypu unijne