O innowacji

EduEnglish WINdow Opener to elearningowy kurs branżowego języka angielskiego dla edukatorów. Kurs skierowany jest do studentów kierunków pedagogicznych oraz do czynnych nauczycieli, którzy chcą rozwijać nie tylko angielskie słownictwo, przydatne w kontaktach z edukatorami z innych krajów, ale i zdobywać wiedzę na temat najnowszych trendów w edukacji. Kurs obejmuje pięć modułów, poświęconych m.in. tematyce wspierania motywacji, efektywnych metod uczenia się, rozwijania nastawienia na rozwój i nowoczesnych, aktywnych metod nauczania.

grafika przedstawiająca ekosystem kursu

Ekosystem kursu EduEnglish WINdow Opener składa się z:

Materiały na platformie online umożliwiają pracę z kursem we własnym tempie. Każdemu z modułów towarzyszy odrębny zeszyt (tzw. Learning Log), w którym uczestnik sporządza odręczne notatki i zapisuje refleksje. Każda z sekcji kursu online zawiera link do zestawów słownictwa z tej sekcji, stworzonych na platformie Quizlet. Przewodnik dla nauczycieli lektoratów (tzw. Teacher’s Guide) pozwala wykorzystać kurs także na zajęciach (zarówno online jak i stacjonarnych) w ramach lektoratu języka angielskiego na kierunku pedagogicznym. 

Materiały e-learningowe są responsywne, tzn. zostały dostosowane do wykorzystania zarówno na komputerach, jak i urządzeniach przenośnych (tabletach, smartfonach), umożliwiając w ten sposób naukę “anytime, anywhere” (w dowolnej chwili, w dowolnym miejscu). W materiałach wideo dostępnych w ramach kursu występują innowacyjni edukatorzy z całego świata: Danii, Malty, Portugalii, Rumunii i Polski. Taka różnorodność ułatwia użytkownikom kursu zrozumienie, że aby komunikować się po angielsku, nie trzeba używać języka perfekcyjnie, a błędy są naturalnym procesem uczenia się. 

kobieta w czarnej koszulce i kurtce jeansowej ma krótkie włosy brązowe w rękach trzyma statuetkę i jest zadowolona obok niej mężczyzna w koszuli i marynarce granatowej w okularach uśmiecha się

Innowacja powstała w odpowiedzi na problem społeczny związany z przestarzałymi metodami pracy niektórych polskich nauczycieli, które wynikają m.in. z utrudnionej możliwości współpracy i wymiany doświadczeń z edukatorami z całego świata, spowodowanej niedostateczną znajomością języka angielskiego. Częściowe wykluczenie językowe kadry nauczycielskiej wiąże się też z utrudnionym korzystaniem z obszernych i bezpłatnych anglojęzycznych źródeł wiedzy o najnowszych trendach w świecie metodyki, pedagogiki, psychologii i technologii edukacyjnych. Problem ten dotyczy również przyszłych nauczycieli – studentów kierunków pedagogicznych, którzy często uczą się na lektoratach ogólnego języka angielskiego, bez uwzględnienia specjalistycznego, branżowego słownictwa i bez nawiązania do treści z zakresu nowoczesnych trendów w dziedzinie metodyki, pedagogiki, psychologii oraz technologii edukacyjnej. Taki system powoduje, że wciąż powielane są schematy edukacyjne sprzed wielu lat. Przestarzałe metody nie przystają do wyzwań XXI wieku i nie zapewniają uczniom edukacji na odpowiednim poziomie.

szklana statuetka popojutrze 2 0 dla liderów zmian w edukacji

Innowacja powstała w ramach programu Popojutrze 2.0, finansowanego ze środków Unii Europejskiej przy współpracy Ministerstwa Rozwoju. Kilkumiesięczne testy odbywały się na małopolskich uczelniach: Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie oraz Collegium Ignatianum w Krakowie, a także wśród czynnych nauczycieli z całej Polski. Kurs zawdzięcza swój ostateczny kształt nieocenionej pomocy, jaką jego twórcy uzyskali od władz, wykładowców i studentów wyżej wymienionych uczelni.

Celem kursu EduEnglish WINdow Opener jest nie tylko edukacja językowa, ale również  wpływanie na zmianę zachowań i przekonań użytkowników.  Jako twórcy innowacji głęboko wierzymy, że z czasem skorzystają na tym także uczniowie polskich szkół, którzy w epoce przełomu i rewolucji związanej ze Sztuczną Inteligencję będą zmuszeni stawić czoła zupełnie nowym wyzwaniom. Jesteśmy przekonani, że nasz kurs pomoże osobom, którzy odpowiadają za edukację nowego pokolenia, lepiej radzić sobie w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Prawa autorskie:

Logo licencji CC

”EduEnglish – WINdow Opener. E-learningowy branżowy kurs języka angielskiego dla edukatorów” by Dorota Uchwat-Zaród i Marcin Zaród w ramach POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE https://popojutrze2.pl CC BY-SA 4.0 zrealizowanych przez Grantobiorcę, w ramach projektu realizowanego przez SENSE Consulting sp. z o. o.

1. Majątkowe prawa autorskie do udostępnionego utworu należą do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (dalej zwany „Licencjodawcą”), który udzielił udostępniającemu niniejszy utwór licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0, tj. nieodpłatnej, nieobejmującej prawa do udzielania sublicencji, niewyłącznej, nieodwołalnej licencji na korzystanie z Utworu na terytorium całego świata, tj. do zwielokrotniania i dzielenia się utworem w całości i części, a także tworzenia i zwielokrotniania i dzielenia się utworami zależnymi do tego utworu (dalej zwana „Licencją”).

2. Treść Licencji jest dostępna na stronie http://creativecommons.org/licenses/by sa/4.0/legalcode.pl.

3. Jeżeli Licencjodawca oddzielnie nie postanowił inaczej, Licencjodawca, w możliwie najszerszym zakresie, oferuje utwór licencjonowany w takiej formie, w jakiej zapoznał się z nim licencjobiorca i nie udziela żadnych zapewnień, ani jakiegokolwiek rodzaju gwarancji, dotyczących utworu licencjonowanego, ani wynikających z wyraźnego postanowienia, dorozumianych, ustawowych, ani jakichkolwiek innych. Obejmuje to, bez ograniczeń, rękojmię, zbywalność, przydatność do konkretnego celu, brak naruszeń praw innych osób, brak ukrytych lub innych wad, dokładność, występowanie lub niewystępowanie wad widocznych jak i ukrytych. W przypadku, gdy wyłączenie gwarancji nie jest dozwolone w całości lub w części, niniejsze wyłączenie może nie mieć zastosowania do licencjobiorcy.

logotypu unijne